Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Đánh giá quá trình phối hợp hoạt động thư viện giữa Trường trung học phổ thông Châu Thành (Tp. Bà Rịa) và Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  • 25/05/2020
  • 231
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

       Hoạt động “Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông”, giáo dục học sinh ngoài nhà trường cùng chương trình “Sách đi tìm người” của Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã được đẩy mạnh từ đầu năm 2017. Để đánh giá quá trình hoạt động này, Thư viện tỉnh BR-VT và Trường THPT Châu Thành đã có chương trình làm việc nhằm tăng cường quá trình phối hợp hoạt động thư viện, đặc biệt là việc xây dựng "Tủ sách vệ tinh" tại Trường THPT Châu Thành.


Trường THPT Châu Thành (Tp. Bà Rịa)

1/ Ngày 15/05/2020, tại Thư viện tỉnh BR-VT, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành - Lại Định Quốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các phòng chuyên môn Thư viện tỉnh BR-VT về những nội dung đã ký kết liên tịch giữa 02 đơn vị vào ngày 01/10/2018. Theo đó, những nội dung đã tổ chức thực hiện có kết quả gồm:

- Về hoạt động phối hợp liên kết website, Thư viện tỉnh BR-VT đã chia sẻ tài liệu và các nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu, tham khảo và học tập của đội ngũ giáo viên, CBCNV và học sinh của nhà trường thông qua liên kết website Thư viện tỉnh BR-VT với website Trường THPT Châu Thành, phục vụ có hiệu quả "Thư viện số", "Sách web", "Ybook".

- Thư viện tỉnh BR-VT đã cấp Thẻ Thư viện liên kết, căn cứ vào nhu cầu sử dụng tài liệu của giáo viên, CBCNV đang công tác tại trường, Thư viện tỉnh BR-VT đã cấp Thẻ Thư viện và tài khoản truy cập cho giáo viên, CBCNV nhà trường để dùng theo nhóm, theo cá nhân hoặc theo yêu cầu để sử dụng tài liệu thư viện số, thư viện điện tử trên website và các nguồn tài liệu hiện có tại Thư viện tỉnh BR-VT.

- Hai bên đã phối hợp tổ chức các cuộc thi về sách, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho học sinh; giới thiệu những cuốn sách hay, có tính giáo dục cao; khuyến khích và tăng cường hoạt động đọc sách của học sinh nhà trường. Hai đơn vị đã phối hợp tổ chức các cuộc thi về sách ở vòng sơ khảo (cấp trường) và chung kết (cấp tỉnh) trong năm 2019 và năm 2020.

- Riêng vấn đề xây dựng "Tủ sách Ngoại văn", do điều kiện khách quan của cả hai bên nên chưa thực hiện được. Theo đề nghị của nhà trường, hai bên sẽ phối hợp xây dựng "Tủ sách vệ tinh" đặt tại Thư viện Trường THPT Châu Thành nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí thông qua việc đọc sách và trau dồi khả năng ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, học sinh. Nhà trường chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng ốc; Thư viện tỉnh BR-VT luân chuyển sách (trong đó có sách ngoại văn) theo nhu cầu chọn lựa của nhà trường.

2/ Ngày 25/05/2020, tại Trường THPT Châu Thành, các phòng chuyên môn của Thư viện tỉnh BR-VT có buổi làm việc với nhà trường để lắng nghe ý kiến của các tổ chuyên môn, giáo viên về những nội dung cần phối hợp hoạt động thư viện trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề xây dựng "Tủ sách vệ tinh" tại Trường THPT Châu Thành, hướng dẫn khai thác tài liệu điện tử, phương thức cấp thẻ thư viện, nội dung tài liệu phục vụ trên cơ sở thường xuyên nắm bắt nhu cầu đọc…

Để chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đạt kết quả tốt, Thư viện tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường xây dựng và phát triển văn hóa đọc; đồng thời khai thác một cách có hiệu quả nguồn tài liệu của thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu, phục vụ tốt nhất cho việc học tập, tham khảo, nghiên cứu của giáo viên, CBCNV và học sinh nhà trường.

Với mục tiêu góp phần “Xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông”, thông qua việc đánh giá kết quả chương trình phối hợp hoạt động khẳng định vai trò, vị trí của một cơ quan giáo dục ngoài nhà trường của Thư viện tỉnh BR-VT. Qua đó, đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường học trên địa bàn.

Huỳnh Tới - Trần Xuân Chỉnh

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu