Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Đi tìm kho kiến thức

  • 23/04/2020
  • 140

Ta rong ruổi đi tìm kho kiến thức 

Cả đời người ray rứt mãi khôn nguôi 

Từ ấu thơ đến lúc lớn nên người 

Chẳng đâu khác... có từng lời trong sách 

 

Thiên tài lớn cũng đã từng bộc bạch 

Học suốt đời, học trong sách mà ra

Cả kho tàng tri thức chẳng đâu xa

Thư viện đó... ngôi nhà đang rộng mở 

 

Từ trang sách, biết bao điều ghi nhớ 

Học làm thầy, làm thợ... đến danh nhân

Từ đức, tâm... nhân nghĩa đến tinh thần 

Có tất cả ở từng trang sách quý

 

Đọc và ngẫm mỗi ngày thêm ý vị

Như món ăn... mở trí hướng tầm xa

Bạn hãy xem... thư viện chính là nhà

Ở nơi ấy mở ra bao kiến thức 

 

Mỗi cuốn sách bao điều hay thiết thực 

Lật từng trang đánh thức giác quan ta

Một nét riêng văn hóa rất đậm đà

Phục vụ bạn hằng ngày nơi thư viện

 

Văn hóa đọc mỗi ngày thêm phát triển 

Đã nâng cao ý thức học suốt đời 

Với quy mô lan tỏa khắp muôn nơi 

Rèn kiến thức theo thời công nghệ số

 

Kho kiến thức... bạn tìm ra đúng chỗ 

Hãy ghi vào và nhớ mãi... đừng quên...! 

 

Nguyễn Thị Kỷ

 Giám đốc Thư viện Tp. Vũng Tàu