Hệ thống thông tin phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  • 22/07/2021
  • 304
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Kênh thông tin mới này nhằm giúp người dân nắm bắt thông tin mới, chính xác nhất về các văn bản chỉ đạo điều hành và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh BR – VT.

Chi tiết: https://covid.baria-vungtau.gov.vn/

Giao diện Hệ thống thông tin phòng chống dịch Covid -19