Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

  • 08/10/2019
  • 285

Trong 05 năm qua, Thư viện tỉnh BR-VT đã thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị và đạt được những thành tích: 1/ Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 535/QĐ-UBND, ngày 17/03/2015 của UBND tỉnh BR-VT (2014); 2/ Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương theo Quyết định số 4537/QĐ-BVHTTDL, ngày 25/12/2015 (2015); 3/ Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 733/QĐ-UBND, ngày 29/03/2017 của UBND tỉnh BR-VT (2016); 4/ Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương theo Quyết định số 5092/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/12/2017 (2017); 5/ Tập thể lao động xuất sắc theo quyết định số 566/QĐ-UBND, ngày 14/03/2019 của UBND tỉnh BR-VT (2018)…

Ngày 02/10/2019, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng - UBND tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Tham dự Hội nghị có ông Lương Trí Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy BR-VT; ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Nam – Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Hội đồng TĐKT tỉnh BR-VT cho biết, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, chất lượng công tác TĐKT được nâng lên, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Phong trào Thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả; được đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần tạo động lực cho các hoạt động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; Đời sống của người dân được cải thiện; An ninh quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định pháp luật về TĐKT, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT được thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng.

Hội đồng TĐKT các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các thành viên Hội đồng TĐKT đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực.

Ông Lương Trí Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy BR-VT thừa ủy quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân 06 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng trong dịp này. 

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Hội nghị được nghe báo cáo tham luận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT và Tỉnh Đoàn BR-VT. Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ông Lương Trí Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy BR-VT thừa ủy quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho thân nhân 06 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng trong dịp này; Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018...

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT - Trần Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các ngành, các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước; Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và các cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng TĐKT - UBND tỉnh BR-VT, ông Trần Văn Tuấn đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan Trung ương trên địa bàn đăng ký thi đua với nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Huỳnh Tới

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu