Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Kế hoạch tổ chức hội thảo "Chia sẻ tài nguyên số"

  • 23/02/2019
  • 258

- Nhằm tăng cường tài liệu điện tử/ tài liệu số cho Thư viện thành viên Liên hiệp thư viện MĐNB&CNTB

- Thúc đẩy sự khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn tài liệu điện tử/ tài liệu số hữu ích của Thư viện thành viên cho cộng đồng người sử dụng

Dữ liệu đính kèm:

  ChiaSeTNS.pdf