Thông báo về việc tuyên truyền, phổ biến tham gia cuộc thi "Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021"

  • 08/06/2021
  • 169
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
Cuộc thi "Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021" là Cuộc thi nhằm kết nối và truyền cảm hứng, niềm đam mê đọc sách cho người dân Việt Nam, từ đó phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức trong cộng đồng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Thông qua Cuộc thi nhằm phát huy tính sáng tạo, đa dạng các hình thức đọc sách, đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về văn hóa đọc đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân, đặc biệt là trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.