Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hỗ trợ Ngày hội Hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

  • 02/11/2020
  • 227
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Thực hiện Kế hoạch số 566-KH/TĐTN-TTNTH ngày 04/09/2020 kèm công văn số 2013-CV/TĐTN-TTNTH của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) về việc hỗ trợ trang trí gian hàng sách Ngày hội Hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Thư viện tỉnh BR-VT tiến hành hỗ trợ trưng bày sách báo tại Hội trường Thành ủy Bà Rịa.


Sự kiện được diễn ra từ 07h30 - 17h00 ngày 01/11/2020 với các hoạt động nổi bật như: Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “ Không còn bạo lực, vun đắp yêu thương”; Cuộc thi “viết về bình đẳng giới”; Gian hàng sáng tạo “Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”;…


Thư viện tỉnh BR-VT đã thực hiện gian trưng bày sách báo về chủ đề “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Gian trưng bày với 500 đầu sách có chủ đề liên quan, cùng điểm nhấn là mô hình xếp sách nghệ thuật: Trái tim lớn bao lấy trái tim nhỏ thể hiện sự yêu thương và hình ảnh tuyên truyền độc đáo, tạo sự hứng thú cho đại biểu và thiếu nhi tham gia ngày hội.


 Ngày hội đã tuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Từng bước, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

                         Nguyễn Loan

Thư viện tỉnh BR-VT