Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện khu vực miền Nam

  • 22/07/2020
  • 168

Sáng ngày 22/7/2020, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện khu vực miền Nam.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Đến dự lớp tập huấn có các ông, bà: TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ Trưởng Vụ Thư viện, TS. Hoàng Minh Thái - Nguyên vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL; bà Đào Thị Thanh Thuý - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ; lãnh đạo các Sở VHTT, Sở VHTTDL, lãnh đạo các thư viện tỉnh, thành khu vực phía Nam; đại diện các trường Đại học trên địa bàn Tp. Cần Thơ và hơn 120 học viên là các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc hệ thống thư viện công cộng Khu vực miền Nam.

Tham gia lớp tập huấn lần này, các học viên sẽ được BTC truyền đạt 2 chuyên đề chính:

-  Chuyên đề 1: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện. Gồm các phần:

+ Phổ biến và hướng dẫn Thi hành Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thư viện.

+ Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL, ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

+ Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL, ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về việc bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế trong thư viện.


TS. Hoàng Minh Thái - Nguyên vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện

-  Chuyên đề 2: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng. Gồm các phần:

+ Quy định về Phát triển văn hoá đọc trong Luật Thư viện và một số định hướng.

+ Biện pháp phát triển văn hoá đọc và thực hiện các chỉ tiêu trong Đề án phát triển văn hoá đọc.

+ Giải pháp tổng thể cho Thư viện thông minh.

+ Giáo dục STEM và Thư viện trong việc thúc đẩy văn hoá đọc.

Bên cạnh các chuyên đề lý thuyết, lớp tập huấn còn dành thời gian cho các học viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các thư viện công cộng có một cái nhìn tổng thể và thống nhất hơn trong công tác quản lý thư viện và giúp cho đội ngũ những người làm công tác thư viện được trang bị, cập nhật những kiến thức mới để tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương mình được tốt hơn.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 24/7/2020.

Kim Yến

Thư viện tỉnh BR-VT