Triển khai Công điện số 1102/CP-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

  • 26/08/2021
  • 68
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

- Để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Trung tâm chỉ huy, các Tổ công tác phòng, chống dịch tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại văn bản này, tích cực hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nội dung chi tiết văn bản xem tại:

  CV_11309_1 trien khai Cong dien Thu tuong 260321.PDF