Thư viện thành phố Bà Rịa

150, Cách Mạng Tháng Tám, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phone: 0254. 373 1478
Email: thuvientpbaria731@gmail.com