5/11/2016 1:45:55 PM

Công tác phát triển Đảng viên ngày càng nề nếp và đạt hiệu quả cao

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, ở Thư viện tỉnh công tác Đảng luôn được quan tâm đúng mức và có sự đầu tư tương xứng, nên nhìn chung mọi hoạt động của Chi bộ, đơn vị, đoàn thể quần chúng đều có những chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt công tác phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện ngày càng nề nếp và đạt hiệu quả rất đáng được khích lệ.

  Là một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTTDL, Thư viện tỉnh có những lợi thế nhất định. Trước hết đó chính là Chi bộ có đội ngũ quần chúng đông đảo, trẻ, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bài bản. Nhưng điều quan trọng hơn lại là: Tuyệt đại đa số quần chúng đều có nguyện vọng chính đáng và chí hướng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nhưng để Chi bộ có thêm một đảng viên, hay nói rộng ra Đảng ta có thêm thành viên mới, điều đó lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng thì vai trò của tổ chức Đảng, cụ thể là của Chi ủy, Chi bộ vô cùng quan trọng. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2010 -2013 và nhiệm kỳ 2013 - 2015 về thực hiện công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Chi bộ và được toàn thể đảng viên trong Chi bộ thảo luận, nhất trí thông qua.

BCH chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

  Với cách làm bài bản trên cơ sở nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản khác của BCHTW, Chi ủy đã triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên trong đơn vị một cách  cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Công tác giáo dục và phát hiện quần chúng ưu tú được Chi ủy giao cho các tổ Đảng trực tiếp thực hiện; 6 tháng 1 lần các tổ Đảng giới thiệu những quần chúng gương mẫu nhất, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả nhất với Chi ủy, Chi bộ. Đây là nền tảng để Chi ủy, Chi bộ xem xét, quyết định đưa quần chúng ưu tú vào Danh sách “Cảm tình Đảng” của Chi bộ. Hàng năm, Đảng ủy Khối Cơ quan Tỉnh tổ chức các lớp “Nhận thức về Đảng”, Chi bộ xem xét và cử những “Cảm tình Đảng” hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ được giao tham dự lớp học đó. Khi những “Cảm tình Đảng” hoàn thành lớp Nhận thức về Đảng, Chi ủy phân công 2 đảng viên chính thức giáo dục, giúp đỡ và sau này đó là những đảng viên đảm bảo cho quần chúng kết nạp vào Đảng. Các đảng viên này được giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể: Gặp gỡ quần chúng, hướng cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu nhất là xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; nhận xét quần chúng và báo cáo với Chi ủy, Chi bộ theo định kỳ quy định. 6 tháng 1 lần, Chi ủy gặp gỡ những đối tượng kết nạp Đảng để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng đồng thời Chi ủy có nhận xét đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của từng đối tượng Đảng. Đây là việc làm cần thiết và quan trọng, một mặt việc làm đó chính là sự quan tâm và động viên kịp thời những quần chúng đang phấn đấu vào Đảng, mặt khác đó là một dịp để mỗi đối tượng phát triển Đảng nhìn lại mình một cách đầy đủ và đúng đắn hơn, từ đó có thêm động lực mới và phương hướng phấn đấu cụ thể, sát thực hơn.

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lê Thị Kim Yến - năm 2015

  Bằng phương châm thực hiện công tác phát triển đảng viên: đúng nguyên tắc, luôn coi trọng chất lượng, dân chủ, công bằng, công khai Chi ủy, Chi bộ Thư viện đã thật sự đưa công tác phát triển đảng viên đi vào nề nếp và có hiệu quả cao. Nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ mới trôi qua 1 năm, nhưng chi bộ đã có thêm 02 quần chúng trở thành đối tượng kết nạp Đảng; 1 quần chúng là đối tượng kết nạp Đảng đang làm thủ tục theo quy định để đưa ra Chi bộ xem xét quyết nghị kết nạp và 01 quần chúng đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng quan tâm hơn lại là, những quần chúng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng và những quần chúng đang trong quá trình phấn đấu vào Đảng của Chi bộ hầu hết là lực lượng Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có trình độ cao đẳng, đại học về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức và lối sống tốt. Đây chính là những nhân tố không chỉ làm tăng thêm sinh lực lãnh đạo của Chi bộ, mà còn là nguồn bổ sung cán bộ chủ chốt của đơn vị trong tương lai gần. Và thiết nghĩ, công tác phát triển đảng viên tiếp tục thực hiện như thời gian vừa qua, chắc chắn chỉ tiêu kết nạp Đảng mà Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 sẽ hoàn thành và hoàn hành vượt mức cả về số lượng cũng như chất lượng.

 

Nguyễn Quang Phi

Phó Giám đốc Thư viện tỉnh BR-VT