9/10/2017 10:16:17 PM

Trưng bày triển lãm sách ngày Gia đình Việt Nam

"Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” chính là chủ đề kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016).

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Trưng bày sách báo là một trong các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến. Đồng thời đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Thông qua công tác trưng bày triển lãm Thư viện tỉnh giới thiệu đến toàn thể bạn đọc khoảng 500 tài liệu sách báo có nội dung: Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Bảo vệ quyền lợi cho trẻ em; Văn hóa gia đình; Cẩm nang giữ gìn hạnh phúc gia đình; Cẩm nang nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Phương pháp giáo dục con nên người; Chăm sóc sức khỏe gia đình; Bí quyết nấu ăn ngon; Phát triển kinh kế gia đình; Cẩm nang sức khỏe gia đình…..

Qua đó tuyên truyền đến toàn thể CBVC và bạn đọc thông điệp “Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình; Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc; Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định việc quan tâm đến gia đình là đúng vì: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Thời gian triển lãm từ 25/6 đến ngày 8/7/2016.

Bạn đọc tham quan, đọc sách tại gian trưng bày

Kính mời quý bạn đọc đến xem.