9/10/2017 10:05:21 PM

Hội thảo quốc tế: Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 28/9/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam” do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức.

Ông Lê Quân - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo

Tài nguyên giáo dục mở trong công tác đào tạo là yêu cầu cấp thiết với bất kỳ trường đại học nào ở nước ta hiện nay. Hội thảo “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam” đã tạo điều kiện để các học giả, nhà khoa học trình bày báo cáo khảo sát cũng như đề xuất một số chính sách và tổ chức thực hiện việc phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam. Để phát triển nguồn tài nguyên này, các đại biểu cho rằng, cần xây dựng chương trình quốc gia về tài nguyên giáo dục mở, giúp tạo lập nền tảng cơ bản về hạ tầng công nghệ và nguồn dữ liệu ban đầu, trên cơ sở đó các trường đại học sẽ bổ sung và phát triển tài nguyên giáo dục mở quốc gia. Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất cần có sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan hữu quan để triển khai áp dụng hệ thống giấy phép CC (Creative Commons) tại Việt Nam. Cùng với đó là việc xây dựng bộ công cụ hướng dẫn tạo lập, sử dụng và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở như cẩm nang cho tất cả các tổ chức và cá nhân muốn tham gia phát triển nguồn tài nguyên này, cũng như xây dựng cổng thông tin quốc gia về tài nguyên giáo dục mở bao gồm các nguồn học liệu trong nước và quốc tế.

Ảnh cùng sự kiện:

Các đại biểu tham gia thuyết trình tại Hội thảo

Toàn cảnh buổi Hội thảo

__________

Tin và ảnh: Hùng Mạnh

http://nlv.gov.vn/

Nguồn Báo điện tử Thư viện quốc gia Việt Nam