9/10/2017 10:25:06 PM

Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới

Sáng ngày 08/08/2017, tại Hội trường Thư viện tỉnh, Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT đã tiến hành Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự Đại hội có ông Trịnh Đình Thân - Phó Bí thư Đảng ủy - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT; ông Phạm Diêm - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở; đại diện các Chi bộ thuộc ngành Văn hóa;… cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT.

Trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn; Đại hội đã thông qua 2 Dự thảo báo cáo quan trọng: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Thư viện tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2017.

Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua về các mặt: Thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể… Đặc biệt, hoạt động chuyên môn của đơn vị có nhiều khởi sắc, đa dạng hóa các hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện, thực hiện tốt phương châm “Chung tay xây dựng văn hóa đọc”. Thư viện điện tử đã được triển khai và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và phục vụ bạn đọc.

Đ/c Trần Minh Thế, đ/c Huỳnh Tới thông qua các Dự thảo báo cáo

Đồng thời, báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ tập trung phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức để xây dựng Thư viện tỉnh BR-VT theo hướng tiên tiến, hiện đại. Triển khai thực hiện chương trình phát triển văn hóa đọc; xây dựng hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu đưa thư viện điện tử hoạt động thông suốt; duy trì việc khai thác và phục vụ nhu cầu người đọc theo mô hình thư viện lai. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể phát triển ổn định, hiệu quả. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết trong đơn vị, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đưa Thư viện tỉnh BR-VT trở thành đơn vị văn hóa, văn minh.

Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp và đưa ra giải pháp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của Chi ủy như trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động thư viện đi đúng hướng, thực hiện tốt phương châm “Sách đi tìm người”, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, các đảng viên cũng bày tỏ trăn trở trước nhiều thách thức, khó khăn trong những năm tiếp theo, đặc biệt là trong xây dựng thư viện điện tử, ứng dụng CNTT phục vụ mọi hoạt động của Thư viện.

Đ/c Phạm Diêm phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Phạm Diêm  - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT thể hiện sự nhất trí cao trong báo cáo được trình bày tại Đại hội cũng như đánh giá cao những kết quả Chi ủy, Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời; đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ, chính quyền nên tích cực, chủ động tham mưu trong việc triển khai Đề án Thư viện, xây dựng các tổ tư vấn về Thư viện, công nghệ thông tin, dịch vụ công…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Minh Thế tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở về các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ sẽ bổ sung để hoàn thiện văn kiện sau Đại hội.

Đảng viên tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Với sự sáng suốt, công tâm, khách quan và trong bầu không khí dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 5 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt. Đồng chí Trần Minh Thế tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Huỳnh Tới được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội thành công như một luồng gió mới, động viên, khích lệ, thôi thúc đội ngũ đảng viên và quần chúng trong đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. Hy vọng sự thành công của Đại hội Chi bộ mở ra một thời kỳ phát triển mới của Thư viện tỉnh nói riêng, hệ thống thư viện công cộng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Kim Yến

Phòng Thông tin

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu