9/10/2017 10:23:06 PM

Việt Nam - Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Sáng 14/7 tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Khăm Bay Đăm Lắt, Phó Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận 2 nước, lãnh đạo các tỉnh có đường biên giới chung…

Hội nghị này được tổ chức nhằm thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bản ghi nhớ của Hội nghị Chủ tịch mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước khẳng định, hoạt động của Mặt trận hai nước trong các giai đoạn lịch sử đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc.

Hội nghị Quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển diễn ra tại Quảng Bình

Dưới sự lãnh đạo của của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận hai nước ngày càng có hiệu quả thiết thực. Việc xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình hữu nghị theo tinh thần Thông cáo chung được ký tại Khăm Muộn năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của các tỉnh chung đường biên giới và của cả hai nước Việt Nam – Lào.

Với tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào, Mặt trận hai bên tiếp tục thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017 – 2020.

Hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; phổ biến rộng rãi thông tin về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nhân dân khu vực biên giới cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Mặt trận của 10 tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ đất nước, quê hương, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực biên giới, quan tâm xây dựng các khu dân cư, thôn, bản an ninh trật tự.

Ủy ban Trung ương Mặt Trận tổ Quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ báo cáo với lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước để hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020.

Đặng Tài

http://dantri.com.vn

Báo Dân trí