9/10/2017 10:23:19 PM

Quan hệ đặc biệt Việt-Lào đời đời bền vững

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời.

Từ khi có Đảng cách mạng lãnh đạo, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Mối quan hệ đó đã được thử thách qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược nên ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành tấm gương mẫu mực, trong sáng. Đây là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp Chủ tịch nước sang thăm Lào vào năm 2016. Ảnh: Tuổi trẻ

Chủ tịch nước khẳng định: "Lịch sử phát triển ở hai nước cho thấy, nếu không có quan hệ đặc biệt đó, thì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước ngày nay, không thể có được những thành tựu to lớn.

Cùng với đó, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Cũng theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong suốt 55 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào vẫn ngày càng gắn bó keo sơn, phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả thực chất.

"Các cơ chế hợp tác giữa hai nước, đặc biệt ở cấp cao được củng cố, phát huy hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển và đi vào chiều sâu. Hợp tác biên giới, an ninh - quốc phòng được đẩy mạnh. Hợp tác kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển", Chủ tịch nước dẫn chứng.

Cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước ca ngợi vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác mặt trận của Lào.

Theo ông Phomvihane, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào vào những năm 50 là di sản vô giá, và vẫn còn nguyên giá trị đối với tổ chức mặt trận quốc gia của Lào cho tới hôm nay.

Đề cập đến nhiệm vụ của Mặt trận hai nước Lào và Việt Nam trong việc góp phần vào việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, ông Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, có cả cơ hội và thách thức, hợp tác Lào-Việt Nam thời kỳ mới cần phải nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, ông lưu ý, tình hình hiện nay có nhiều thế lực chống đối, muốn phá hoại tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, nhưng chúng không thể thực hiện được âm mưu đó, do hai nước luôn cùng nhau nỗ lực gìn giữ, bảo vệ và phát huy.

Minh Thái

http://baodatviet.vn

Báo Đất Việt