Tủ sách phục vụ công nhân Khu Công nghiệp - Ba năm nhìn lại

(03/12/2015 10:51:31)

Cuối năm 2008, Cục Văn hóa cơ sở, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khảo sát tình hình thực tế đời sống văn hóa của công nhân các khu công nghiệp.

Nhật ký Đội phục vụ sách lưu động Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(21/06/2016 10:43:48)

Đây là một hình thức phục vụ bạn đọc mới mẽ nhất từ trước đến nay đối với địa bàn Nông trường Cao su Hòa Bình. Đặc biệt xe sách lưu động đã vượt bao cây số đường rừng để đến với Đội 5 – Nông trường cao su Hòa Bình.

Hiệu quả công tác luân chuyển sách tới các trường phổ thông năm học 2010-2011

(03/12/2015 11:51:37)

Bắt đầu từ năm 2011, Thư viện tỉnh đã tiến hành thực hiện chủ trương luân chuyển sách tới các trường phổ thông tiểu học, trung học cơ sở trên một số địa bàn huyện, thị xã để phục vụ đối tượng là các em thiếu niên, nhi đồng.

Mỗi năm bổ sung 5.000-7.000 bản sách cho kho sách luân chuyển

(03/12/2015 11:02:10)

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm cung cấp sách, báo - nơi nghiên cứu, học tập và giải trí của người dân. Ngoài việc phục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về nhà tại trụ sở chính (số 4 Phạm Văn Đồng, TX. Bà Rịa)

Nhanh chóng thống nhất việc tiếp nhận, quản lý, khai thác nguồn sách Ban Tuyên Giáo TW trang bị cho xã, phường, thị trấn

(03/12/2015 11:53:59)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành TW, trực tiếp là Ban bí thư TW, ngày 28/02/2011 Ban Tuyên giáo TW tiến hành triển khai Kế hoạch “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”.

Giới thiệu công tác luân chuyển sách của Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(03/12/2015 11:59:49)

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm cung cấp sách, báo - nơi nghiên cứu, học tập và giải trí của người dân. Ngoài việc phục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về nhà tại trụ sở chính, Thư viện tỉnh còn tổ chức luân chuyển sách cho mạng lưới thư viện cơ sở, gồm thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, thư viện chuyên ngành, thư viện cơ quan, ban ngành, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, tủ sách phục vụ công nhân các khu công nghiệp …