Cơ cấu tổ chức

(21/03/2018 02:51:47)

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

Giới thiệu Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(16/01/2018 03:31:07)

Sau khi thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo vào năm 1979. Ngày 19/09/1981, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo ra Quyết định số 371/QĐ-UB thành lập Thư viện Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trên cơ sở Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu, có chức năng nhiệm vụ của một thư viện cấp tỉnh..

Lịch sử hình thành

(11/01/2018 08:55:47)

Tiền thân của Thư viện tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu (thuộc tỉnh Đồng Nai), được thành lập sau ngày thống nhất đất nước, năm 1976.

Cơ sở vật chất - Hạ tầng kỹ thuật

(16/01/2018 03:46:48)

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được trang trị một hệ thống trang thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu xã hội như: Các phòng phục vụ bạn đọc,phòng làm việc cán bộ, cảnh quan, kho tàng khang trang sạch, đẹp…

Nguồn lực thông tin

(16/01/2018 03:32:23)

Từ số vốn tài liệu ban đầu khoảng 3.000 bản do Thư viện tỉnh Quảng Ninh gửi tặng, đến năm 1979, thư viện đã có một phòng mượn và một phòng đọc 30 chỗ ngồi với tổng diện tích 215m2, vốn tài liệu đã tăng lên 25.681 bản sách và 70 loại báo - tạp chí. Hàng năm số thẻ bạn đọc được cấp, số lượt ngưòi và lượt tài liệu phục vụ cũng không ngừng tăng lên...

Chức năng và nhiệm vụ

(16/01/2018 03:35:38)

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND tỉnh thành lập, là một đơn vị sự nghiệp văn hóa công lập, trực thuộc sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngân hàng theo quy địnhcủa pháp luật.