19/10/2015

Triển lãm sách báo - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020

TRIỂN LÃM SÁCH BÁO

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020

    Hưởng ứng phong trào cả nước ra sức thi đua lập nhiều thành tích Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nói chung, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

    Hòa trong không khí vui tươi, Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thư viện tỉnh tổ chức Trưng bày triển lãm Sách - Báo với chủ đề: “Dưới cờ Đảng vẻ vang”.

Nội dung Triển lãm được chia làm ba phần:

    Phần 1. “Đảng cho ta mùa xuân”:

    Giới thiệu các tài liệu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Bác Hồ trong giai đoạn thành lập Đảng Cộng sản; Các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc…

    Phần 2. “Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiến bước theo cờ Đảng”:

    Giới thiệu các tài liệu về lịch sử Đảng bộ, các kỳ Đại hội Đảng tỉnh, thành phố, huyện, xã,… của tỉnh.

    Và phần 3. “Bà Rịa - Vũng Tàu: Quê hương bừng sáng”:

    Giới thiệu tài liệu các thành tựu phát triển về Kinh tế; Văn hóa; Xã hội; An ninh , Quốc phòng, Du lịch,… của tỉnh.

    Thời gian: Từ ngày 9 đến ngày 26/10/2015.

    Địa điểm: Tại Phòng Báo - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Kính mời toàn thể bạn đọc đến xem.

 

Phòng Công tác Bạn đọc

Thư viện BRVT