01/03/2019

Góc đọc sách của Trường Mầm non Vàng Anh

Việc cho trẻ sớm tiếp cận với sách báo và tri thức là việc làm thiết thực, có ý nghĩa. Nhìn nhận được lợi ích lớn lao ấy, ngày 27/02/2019, Thư viện TP. Bà Rịa và Trường Mầm non Vàng Anh (Phường Phước Trung – TP. Bà Rịa) đã phối hợp luân chuyển sách và tổ chức góc đọc sách dành cho trẻ. Với không gian được trang trí thoáng mát, thân thiện, hai đơn vị đã tạo điều kiện tốt nhất để trẻ tiếp cận với sách báo và tri thức. Chương trình phục vụ 300 trẻ của nhà trường.

Góc đọc sách tại Trường Mầm non Vàng Anh

Thư viện Tp. Bà Rịa