04/03/2019

Thư viện huyện Côn Đảo và Trạm Radar 590 phối hợp tổ chức luân chuyển sách báo và cấp thẻ thư viện miễn phí năm 2019

Nhằm phát triển các tủ sách trong đơn vị lực lượng vũ trang, từng bước xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn, Thư viện huyện Côn Đảo đã phối hợp với Trạm Radar 590 xây dựng kế hoạch liên tịch số 9 ngày 27/02/2019 để tổ chức luân chuyển sách báo và cấp thẻ thư viện miễn phí; qua đó phát huy tối đa tiềm năng của Thư viện huyện Côn Đảo cho công tác phục vụ sách báo tại Trạm Radar 590. Được biết, Trạm Radar 590 thuộc Trung đoàn 251 - Vùng 2 Hải quân tại huyện Côn Đảo, có nhiệm vụ quan sát, theo dõi, báo cáo kịp thời các loại mục tiêu trên biển, trên không phận thấp về sở chỉ huy các cấp và thông báo cho các đơn vị có liên quan phối hợp kiểm soát, quản lý tốt tình hình an ninh trên các vùng biển của Tổ quốc…

 Theo kế hoạch, nội dung sách báo được luân chuyển phải thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ. Thư viện huyện Côn Đảo có trách nhiệm lựa chọn danh mục sách báo hoặc lựa chọn danh mục sách báo theo nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590, tổ chức luân chuyển sách báo thường xuyên kể từ ngày 15/01 đến ngày 15/12/2019 với số lượng sách báo một lần từ 50 đến 200 bản.

 

Hình ảnh về Trạm Radar 590

Trạm Radar 590 có trách nhiệm ký nhận tài liệu tại Thư viện huyện Côn Đảo, tổ chức phục vụ và bảo quản sách báo trong thời gian lưu hành tại đơn vị. Hết thời gian luân chuyển theo quy định (Ngày 15 hàng tháng), Trạm Radar 590 có trách nhiệm thu hồi đầy đủ số lượng sách báo trả lại cho Thư viện huyện Côn Đảo để nhận sách báo mới, tiếp tục phục vụ.

Theo Quy chế phối hợp giữa Thư viện huyện Cô Đảo và Trạm Radar 590 ngày 27/2/2019, Thư viện huyện Côn Đảo còn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp và quy chế luân chuyển sách báo, tổ chức tập huấn và hướng dẫn công tác mượn, trả cho cán bộ phụ trách Tủ sách Trạm Radar 590. Tổ chức lựa chọn, lập danh mục, kèm theo số lượng (bản/tên), kiểm tra, mô tả tình trạng sách báo trước khi xuất kho luân chuyển. Chuẩn bị các văn bản cần thiết cho đợt luân chuyển, có xác nhận thủ trưởng của 02 cơ quan đơn vị.

Ông Trương Văn Út - Giám đốcThư viện huyện Côn Đảo đại diện đơn vị tặng sách cho trạm radar 590

Trạm Radar 590 cử cán bộ tiếp nhận và quản lý sách báo luân chuyển; sắp xếp sách báo và tổ chức phục vụ, quản lý có sổ sách ghi chép theo đúng thời gian quy định; báo cáo số liệu phục vụ cho Thư viện huyện Côn Đảo vào ngày 7 hàng tháng, để tổng hợp báo cáo UBND huyện Côn Đảo. Bên cạnh đó, lập danh sách cán bộ, chiến sỹ, kèm theo 01 ảnh 4x6 để Thư viện huyện Côn Đảo cấp thẻ thư viện miễn phí.

Đây là hoạt động phối hợp có ý nghĩa của Thư viện huyện Côn Đảo trong tổ chức các hoạt động thư viện trong năm 2019 để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Tiểu Khương