18/03/2019

Thư viện thành phố Bà Rịa với phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”

Như chúng ta đã biết, sách chứa đựng rất nhiều kiến thức trong cuộc sống, giúp chúng ta tư duy, nhận thức sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và tích lũy được vốn từ ngữ phong phú. Việc duy trì một thói quen đọc sách thường ngày hay mỗi khi có thể như một sự thưởng thức cuộc sống, đó chẳng khác gì một sự trải nghiệm phong phú đủ mọi cung bậc trên từng trang sách. Phải chăng, giá trị của sách mang lại thật to lớn?

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TUBR, ngày 31/05/2018 và  Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 11/09/2018 của Thành ủy Bà Rịa về việc thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, góp phần củng cố và phát triển văn hóa đọc, làm phong phú hơn kho sách của thư viện cơ sở, ngày 15/03/2019, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bà Rịa tổ chức quyên góp và tặng sách cho Thư viện xã Tân Hưng.

Kết quả đã quyên góp được 150 bản sách; 40 ấn phẩm báo - tạp chí, trị giá 3.263.800 đồng (Ba triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, tám trăm đồng).

Chương trình quyên góp sách tặng Thư viện xã Tân Hưng đã bổ sung thêm nguồn sách báo, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc, nâng cao đời sống tinh thần của người dân; qua đó nâng cao ý thức của đảng viên về sự sẻ chia, đóng góp xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Sách quyên góp được trưng bày ngay ngắn trên kệ

Thư viện xã Tân Hưng hiện có 7.348 bản sách, mở cửa phục vụ các ngày trong tuần. Thư viện còn thành lập câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ hưu trí, tổ chức ngày hội đọc sách… Trong ba tháng đầu năm 2019, thư viện đã phục vụ 1.362 lượt bạn đọc và 2.724 lượt sách báo.

Thư viện Tp. Bà Rịa