28/03/2019

Thư viện huyện Châu Đức: Tặng sách cho cán bộ Đoàn huyện Châu Đức qua các thời kỳ

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019),  Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Đức tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Không khí buổi họp mặt

Nhân dịp này, Thư viện huyện  Châu Đức đã tặng 100 bản sách  cho 100 đại biểu là cán bộ Đoàn thuộc huyện Châu Đức qua các thời kỳ và đoàn viên tham dự buổi họp mặt với mong muốn làm lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng, đặc biệt là những cựu cán bộ Đoàn và tất cả đoàn viên. Thông qua hoạt  động này, sách sẽ giúp cho họ, những cựu cán bộ Đoàn và đoàn viên bồi dưỡng thêm kiến thức, tiếp tục sống, lao động và học tập  để luôn xứng đáng là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, là tổ chức của  những người Cộng sản trẻ tuổi, có sức khỏe, có lí tưởng, có nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thư viện huyện Châu Đức tặng sách cán bộ Đoàn thuộc huyện Châu Đức qua các thời kỳ và đoàn viên tham dự buổi họp mặt

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng và ấm cúng; thể hiện được tôn chỉ, mục đích của tổ chức  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là dịp để họ tiếp tục phấn đấu,  rèn luyện, tiếp nối vòng tay lớn, nguyện suốt đời đi theo lý tưởng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng truyền thống vẻ vang của Đoàn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; dũng cảm trong chiến đấu, luôn học tập lao động hết mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Từ hoạt động phối hợp này, Thư viện huyện Châu Đức tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan giáo dục ngoài nhà trường, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương,  từng bước xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn./.

THƯ VIỆN HUYỆN CHÂU ĐỨC