06/07/2019

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, sáng nay (05/7), Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024 phiên chính thức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh tỉnh qua các thời kỳ và 290 đại biểu đại diện cho MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

IMG_9201.JPG

Các đại biểu tham dự Đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cuộc vận động lớn do Mặt trận các cấp phát động. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động hơn 116 tỷ đồng cho công tác “Vì an sinh xã hội”; xây mới 1.092 căn nhà đại đoàn kết; sửa chữa 738 căn nhà tình thương; trao 275.450 suất quà cho hộ nghèo. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được 7,2 tỷ đồng để xây mới 146 căn nhà, sửa chữa 225 căn nhà tình nghĩa, tặng 14.240 suất quà cho gia đình chính sách… Bên cạnh công tác chăm lo cho người yếu thế, những năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã vận động người dân đóng góp 553 tỷ đồng, hiến 814.397m2 đất và 9.767 ngày công để làm đường giao thông nông thôn.

Phương hướng Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; tham mưu thực hiện có hiệu quả Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh thực hiện ít nhất 02 nội dung giám sát và 01 nội dung phản biện/năm; xây dựng ít nhất 01 mô hình hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

A DUNG.jpg

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó nổi bật nhất là công tác phát huy dân chủ ở cơ sở; công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tích cực chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

bJSCN.jpg

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận các cấp của Tỉnh tiếp tục tăng cường tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

ATHN.jpg

Đại hội đã hiệp thương cử 93 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã hiệp thương cử 93 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024; cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa mới gồm 9 người; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX. Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức được đề cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024.

XEP LONG.jpg

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

Tại Đại hội, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

* Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đạt được những kết quả nhất định. Qua hơn 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra. Thường trực 03 bên đã phối hợp kịp thời trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; công tác xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước; chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp; trả lời kiến nghị của cử tri; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực 03 bên luôn chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác phối hợp từng bước đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Bích Thủy

http://baria-vungtau.gov.vn

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu