Dịch vụ thư viện

- Trả lời các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thông tin thư viện.

- Số hóa các loại hình tài liệu (Văn bản, tài liệu của các cơ quan lưu trữ).

- Xây dựng các tủ sách gia đình phục vụ cá nhân.

- Cho thuê hội trường.

- Scan, đánh máy, photocopy tài liệu.

- Cho thuê phòng máy phục vụ lớp học

*Liên hệ:

- Phòng Hành chính - Điện thoại: 02543.742.104

- Phòng Công tác bạn đọc - Điện thoại: 02543.742.100

- Phòng Thông tin - Điện thoại: 025433.742.101

- Phòng Nghiệp vụ - Điện thoại: 02543.742.102

Phòng Mạng lưới - Điện thoại: 02543.742.103

Địa chỉ: Số 4 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu