Lịch làm việc

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
 

STT Tên Phòng Làm Việc Nghỉ
1 Phòng Hành chính Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
2 Phòng đọc tổng hợp Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật
3 Phòng mượn sách Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật
4 Phòng Internet -MULTIMEDIA Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật
5 Phòng đọc báo - tạp chí Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật
6 Phòng thiếu nhi Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật
7 Phòng làm thẻ Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chủ nhật