Giới thiệu Thư viện Tỉnh BRVT

Sau khi thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo vào năm 1979. Ngày 19/09/1981, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo ra Quyết định số 371/QĐ-UB thành lập Thư viện Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trên cơ sở Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu, có chức năng nhiệm vụ của một thư viện cấp tỉnh.
     Ngày 12/08/1991, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa VIII, kỳ họp thứ 9. Ngày 16/1/1992 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 25/QĐ-UB đổi tên các đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Theo quyết định này, Thư viện đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được đổi tên thành Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trụ sở Thư viện nằm ở vị trí trung tâm, tại số 91 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Vũng Tàu, rất thuận lợi trong việc đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.
     Ngày 29/11/2005, Ủy Ban nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 4563/QĐ-CTUBND, đổi tên Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
     Ngày 27/4/2010, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển về số 04, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên gọi chính thức: THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Tên giao dịch quốc tế: THE LIBRARY OF BARIA - VUNGTAU PROVINCE (LBP)

- Logo chính thức:

                                                       

- Địa chỉ thư viện: Số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Điện thoại: Phòng tổ chức hành chính: 0643. 742. 104

                    Phòng phục vụ bạn đọc: 0643. 742. 107

                    Phòng Nghiệp vụ: 0643. 742. 102

                    Phòng Thông tin: 0643. 742. 101

                    Phòng Mạng lưới: 0643. 742. 103

                    Bảo vệ: 0643. 742. 110

- Fax: 064.3742. 105

- Website : http://thuvienbrvt.com.vn & http://thuvienbrvt.vn

- Email: thuvienbrvt.vn@gmail.com

--------------------------------------------------------------
GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Giám đốc: TRẦN MINH THẾ

Phó Giám đốc: NGUYỄN QUANG PHI - HUỲNH TỚI