Thư viện huyện Côn Đảo

Thư viện huyện Côn Đảo được thành lập và đi vào hoạt động ngày 15/8/2006, là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, trực thuộc UBND huyện Côn Đảo. Hiện nay Thư viện có 4 biên chế và 2 hợp đồng 68: Gồm 1 Giám đốc, 2 cán bộ nghiệp vụ, 1 kế toán, 1 nhân viên bảo vệ và 1 nhân viên phục vụ. Trình độ chuyên môn: 02 đại học, 01 cao đẳng, 01 trung cấp và 02 nhân viên 12/12.

Tháng 11/2014, có 01 viên chức dự tuyển vào Thư viện Côn Đảo. Tốt nghiệp chuyên ngành: Cử nhân Thư viện Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, đạt số điểm 100/100 điểm.

Với chức năng xây dựng, tổ chức việc sử dụng vốn tài liệu, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, tổ chức luân chuyển sách, báo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tủ sách cơ sở, trong cơ quan hay các tổ chức, cá nhân được thành lập, và xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân trên địa bàn huyện.

Hàng năm, Thư viện Côn Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tích cực triển khai những công việc trọng tâm trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ CBVC, từng bước xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, tiến hành áp dụng các chuẩn nghiệp vụ do Thư viện tỉnh cung cấp, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền sách, báo, tổ chức khai thác và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu của bạn đọc, tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè và tham gia các Hội thi do Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức, luân chuyển sách, báo đến các tủ sách cơ sở.

Hiện nay, Thư viện huyện Côn Đảo có 31 tủ sách cơ sở, gồm: 10 tủ sách Khu dân cư, 4 tủ sách cơ quan, 4 tủ sách trường học và 13 tủ sách lực lượng vũ trang. Do tính chất đặc thù của Côn Đảo, dân số đến nay chỉ có trên 7.000.000 dân, do đó hàng tháng Thư viện Côn Đảo luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sơ chỉ có từ 100 đến 150 bản, riêng tủ sách lực lượng vũ trang từ 200 đến 300 bản, những đợt huấn luyện chiến sĩ mới từ 500 đến 700 bản/tháng.

Riêng tủ sách Vườn quốc gia Côn Đảo được đặt ở 12 địa điểm cách xa Trung tâm huyện như: Hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, hòn Bà, hòn Tài, hòn Tre Lớn, hòn Tre Nhỏ, hòn Bông Lan, vịnh Ông Đụng, vịnh Đầm Tre, trạm Cỏ Ống, trạm Bến Đầm và tổ kiểm lâm cơ động. Đây là những địa điểm rất khó khăn cho việc luân chuyển sách trong những lúc biển động, vì phải vận chuyển sách bằng đường thủy. Do đó Thư viện Côn Đảo luân chuyển sách mỗi quý 1 lần, từ 1.000 đến 1.500 bản sách.

Ngoài ra Thư viện huyện Côn Đảo còn phối hợp với các tủ sách lực lượng vũ trang, tổ chức phục vụ cho cán bộ chiến sĩ truy cập tài liệu thông tin phòng đọc Đa phương tiện vào các ngày Chủ Nhật hàng tháng trong năm, nhằm phát huy tài khoản Thư viện số và Thư viện số khoa học công nghệ do Thư viện tỉnh, Sở khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng.