09/10/2017

Kế hoạch nâng cấp phần mềm Ilib

Nhằm hoàn thiện và bổ sung các tính năng mới của chương trình ILib và phục vụ bạn đọc tốt hơn thông qua cổng thông tin của Thư viện tỉnh với sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị công nghệ thông minh Smartphone, máy tính bảng... Thư viện tỉnh BR-VT tiến hành lập kế hoạch nâng cấp phần mềm ILib từ phiên bản 4.0 lên phiên bản 7.5. Và đây cũng chính là Thông báo tạm dừng phục vụ liên quan đến phần mềm và website.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch: