14/11/2017

Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới : Sách tham khảo / Phan Xuân Dũng chủ biên. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 423 tr. : hình ảnh ; 24 cm.

 Vũ khí quân sự là một phương diện phản ánh sức mạnh quốc phòng, đồng thời thể hiện tiềm lực của một quốc gia. Các loại vũ khí và thiết bị quân sự đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử. Lịch sử loài người từ khi xuất hiện chiến tranh, thông thường các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, công nghệ đều được áp dụng sớm nhất vào lĩnh vực quân sự. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về vũ khí trang bị quân sự không chỉ dành riêng cho những người lính và quân đội các nước, mà còn là đề tài hấp dẫn với bạn đọc, bởi nó giúp ta hiểu biết sâu hơn về sự phát triển của các loại vũ khí trang thiết bị quân sự gắn với trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện nay và trong tương lai.

Để góp phần tìm hiểu các đặc điểm của từng loại vũ khí và trang thiết bị quân sự của các nước trên thế giới, nhằm bổ sung cho chúng ta tri thức kỹ thuật quân sự, Tôi xin giới thiệu cuốn sách: “Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới” do tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần I: Tổng quan về phát triển vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Phần II: Máy bay quân sự.

Phần III: Bom, tên lửa và pháo.

Phần IV: Phương tiện chiến đấu bọc thép.

Phần V: Tàu ngầm và tàu sân bay.

Phần VI: Vũ khí hạt nhân và nhiệt hạch.

Phần VII: Vũ khí sinh học và cá nhân.

Phần VIII: Vũ Khí cá nhân và một số vũ khí, khí tài quân sự khác.

Phần IX: Một số nhận xét, giải pháp.

Cuốn sách là tập hợp những bài phân tích, sưu tầm các thông tin, số liệu về vũ khí và trang thiết bị quân sự từ các nguồn khác nhau: sách, báo, tạp chí, internet…

Trong khuôn khổ cuốn sách này, đã cung cấp thêm tư liệu, thông tin về sự phát triển vũ khí và thiết bị quân sự dựa trên những thành tựu mới nhất về khoa học và công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên cuốn sách mới trình bày được về những vũ khí, trang thiết bị “hữu hình”, mà chưa đề cập tới những thứ vũ khí “Vô hình” phục vụ cho cuộc: “Chiến tranh mạng” – một hình thức chiến tranh mới mà loài người đang và sẽ đối đầu.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

Chi đoàn Thư viện tỉnh BR-VT