05/02/2018

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN TRÌNH, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH: Tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2017, tỉnh BR-VT thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế trong nước có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ, toàn diện của các sở, ngành, địa phương, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được khá toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%. Đây được xem là tiền đề để cho tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp đón Xuân mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho báo BR-VT cuộc trao đổi như sau:

PV: Thưa đồng chí, năm 2017 đã khép lại với GRDP tăng cao hơn so với Nghị quyết đề ra, ở mức 7,09% (Nghị quyết 6,7%). Trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn thì mức tăng này là một thành công, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp chỉ đạo, điều hành. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả này?

Đồng chí Nguyễn Văn Trình: Trong năm 2017, tất cả các chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các văn bản có liên quan đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai tích cực, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều cố gắng, phần lớn các nhiệm vụ đã được thực hiện bảo đảm tiến độ theo lộ trình đề ra. Hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng khá, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và các chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đã phát huy kết quả. Giá cả ổn định, thu - chi ngân sách cơ bản được cân đối, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khả quan, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chỉ số về năng lực cạnh tranh của tỉnh được nâng lên. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả khả quan. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, các nhiệm vụ giải pháp phát triển được triển khai đồng bộ, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Xét về tổng thể, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh đạt kết quả tốt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có một số kết quả nổi bật như: GRDP tăng 7,09% (NQ 6,7%), đây là mức tăng trưởng cao nhất trong thời gian gần đây kể từ năm 2014; Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 3,971 tỷ USD, tăng 14,8%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 67.573 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Tổng Cục Môi trường trồng cây xanh tại Nhà truyền thống cách mạng Tp. Vũng Tàu, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6). Ảnh: Minh Tâm

Tổng khối lượng hàng hóa thông  qua cảng ước đạt 62 triệu tấn, trong đó hàng container trực tiếp qua cảng đạt 21 triệu tấn, tương đương 2,4 triệu TEUs tăng 21%; Tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài là 1,5 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 29.074 tỷ đồng; Các cơ sở lưu trú du lịch đón và phục vụ khoảng 2,8 triệu lượt khách, đạt 105,3 kế hoạch, tăng 11,3%, trong đó khách quốc tế là 363 ngàn lượt đạt 106 ngàn lượt đạt 106,8%, tăng 14,7%.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền của tỉnh đã được triển khai quyết liệt và đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 72,28% tổng số vụ; Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn giao thông là 621 vụ, giảm 33 vụ, số người chết 208 người, giảm 19 người, bị thương 692 người, giảm 36 người.

Nhìn chung thì năm 2017 tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh đã đạt được nhiều thắng lợi so với kế hoạch đề ra.

PV: Thưa đồng chí, để đạt được kết quả trên, giải pháp của tỉnh là gì?

Phải nói rằng để đạt được kết quả như vậy trước hết là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt, kiên quyết của chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; sự đồng lòng của lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, công nhân viên của các ngành, các cấp; sự chung tay chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai 18 giải pháp cụ thể, quyết liệt thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong đó có 9 giải pháp về xã hội, an ninh - quốc phòng.

Nhưng điều tôi băn khoăn nhất là làm sao kiểm soát được hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, làm sao cải thiện hiệu quả môi trường đầu tư để thu hút vốn đầu tư của xã hội và tăng tỷ lệ vốn thực hiện so với vốn đăng ký của các nhà đầu tư.

Như chúng ta biết, trước đây nhiều chủ trương, định hướng, chỉ đạo đã được triển khai, nhưng hiệu lực thi hành kém dẫn đến nhiều chương trình, kế hoạch kéo dài, chậm hoặc không hoàn thành. Vì vậy ngay từ đầu năm 2017, tôi đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo xoay quanh 3 trục chính để thực hiện thắng lợi các giải pháp đề ra là: Cụ thể hóa nhiệm vụ được giao như đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành; Kiểm tra, kiểm soát tiến độ chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được UBND tỉnh giao thông qua việc thành lập Tổ công tác giúp việc và vận hành phần mềm cập nhật theo dõi nhắc nhở tiến độ thực hiện; Tăng cường công tác tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai do nhà đầu tư cố tình hoặc không có khả năng thực hiện.

Nhờ vậy mà tình hình thực thi công vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2017.

PV: Thưa đồng chí, năm 2018 là năm được xác định cần phải tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh. Vậy nhiệm vụ cụ thể của tỉnh trong năm 2018 là gì?

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh chủ đề của năm 2018 với 10 chữ: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Đây là “kim chỉ nam” để tỉnh xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đồng bộ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; trong đó, chú trọng phát triển kinh tế bền vững và có các đột phá chiến lược.

Năm 2018 được xác định là năm phải tăng tốc hơn nữa so với năm 2017, phải phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cao hơn, có hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh với mục tiêu là phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tập trung phát triển các ngành và lĩnh vực có lợi thế như: Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng bảo vệ môi trường và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp trên tất cả mọi lĩnh vực, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Về phát triển kinh tế, chủ yếu xoay quanh 5 trụ cột kinh tế chính của tỉnh:

Vể cảng biển và dịch vụ logistics, tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Phước Hòa - Cái Mép, khởi công đường 991B, quyết định phương án đầu tư xây dựng cầu Phước An; lựa chọn phương án và triển khai thực hiện Quy hoạch 1/2.000 Trung tâm logistics Cái Mép Hạ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình cùng đoàn công tác khảo sát thực địa cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo). Ảnh: Thành Huy

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Cụm cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, tránh lãng phí tài nguyên của Quốc gia. Cụ thể như, điều chỉnh phân luồng hàng hóa hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải trong quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5, thành lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành (tập trung các cơ quan kiểm tra chất lượng về y tế, văn hóa, kiểm dịch động, thực vật, an toàn thực phẩm) tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối bao gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Về công nghiệp, xúc tiến kêu gọi đầu tư theo danh mục 27 nhóm sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; tiếp cận các tập đoàn, công ty có uy tín, năng lực và mời gọi đầu tư vào một số dự án trọng điểm, quy mô lớn, chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn; tăng cường sự sẵn sàng của tỉnh trong việc tiếp nhận đầu tư, nhất là những nhà đầu tư lớn, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn đến tình hình kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực các chủ đầu tư thúc đẩy đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ thúc đẩy đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, KCN Đá Bạc, KCN Đất Đỏ…; lựa chọn nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hương; ban hành và triển khai thực hiện quy chế quản lý cụm công nghiệp; làm việc với các chủ đầu tư khu công nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thống nhất đồng hành cùng tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

Về du lịch, tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực, hạ tầng, sản phẩm để xúc tiến du lịch, cải thiện hình ảnh, tăng khả năng thu hút và giữ chân du khách nhằm tăng cường khai thác tiềm năng về du lịch. Đó là: Triền khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao, Đề án bảo đảm an ninh, môi trường du lịch, Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Hoàn thành xây dựng bản đồ du lịch; Hoàn thành quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Long Hải - Phước Hải; Ban hành kế hoạch và giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch cho năm 2017 và đến năm 2020; Thiết lập các tour tuyến kết nối các sản phẩm du lịch; Tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch, tour tuyến; Công bố tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu Paradise; Tiếp cận các nhà đầu tư lớn, có năng lực, kinh nghiệm để kêu gọi đầu tư dự án Khu du lịch lâm viên núi Dinh, khu Safari, Sài gòn Atlantis Hotel; Cù lao Bến Đình, khu Gò Găng; Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bãi Sau (Tp. Vũng Tàu) trên cơ sở đó thực hiện việc xử lý và đầu tư theo đúng quy hoạch được phê duyệt; Tiếp tục rà soát các khu đất ven biển sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư về du lịch để kêu gọi đầu tư; Làm việc với một số cảng hiện hữu để điều chỉnh, bổ sung công năng đón tàu khách du lịch; Xác định phương án quản lý đầu tư phát triển loại hình du lịch bất động sản (Condotel).

Về nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp như: Chuẩn bị các khu đất sạch, cơ chế chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Ban hành và triển khai thực hiện Quy định chính sách khuyến khích phát triển liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản giai đoạn 2017-2020; Thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết 5 nhà trong kinh tế trang trại; triển khai Đề án xây dựng Trung tâm nghề cá lớn của tỉnh; Thực hiện Kế hoạch di dời, sắp xếp nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn; Triển khai quyết liệt các giải pháp không để tình trạng phát sinh các lồng bè trái quy định; Triển khai kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; Đẩy mạnh công tác trồng rừng; Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp giảm áp lực chi và tăng thu ngân sách, tạo nguồn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào hoạt động. Đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án mà nhà đầu tư cố tình hoặc không có khả năng thực hiện.

Về văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng:

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Triển khai các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều; Cân đối, bố trí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội để nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; Triển khai các nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường các hồ chứa nước, khắc phục, giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện hữu; Chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ngay từ khi lựa chọn các dự án đầu tư; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Thực hiện các biện pháp phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; Kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chủ động giải quyết các vụ việc mới phát sinh ở cơ sở; Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng.

Ngoài các giải pháp chủ yếu nêu trên, tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt để tăng hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ để làm sao các giải pháp, kế hoạch đề ra được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, chất lượng, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu, đẹp, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp đón năm mới 2018 và trước thềm Xuân Mậu Tuất, thay mặt UBND tỉnh, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương cùng toàn thể quân và dân trên địa bàn tỉnh dồi dào sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Xin cảm ơn đồng chí!

Thảo Phương

Nguồn: Báo Xuân - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu