05/02/2018

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ YẾN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH: Chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội

Nhân dịp đón năm mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XIV đã trả lời phỏng vấn Báo Bà Rịa - Vũng Tàu về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018, nội dung như sau:

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm qua?

Đồng chí Nguyễn Thị Yến: Với tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hoạt động và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác đóng góp xây dựng pháp luật được đổi mới, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp chuyên đề với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thảo luận, góp ý vào các dự án luật, qua đó, tổng hợp tiếp thu các ý kiến, phù hợp với thực tiễn và khả thi, góp phần vào kết quả của hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Đoàn ĐBQH đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng trong quá trình Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm. Thực hiện chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát các Ủy ban Quốc hội và những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm bức xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức 6 cuộc giám sát với 43 buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Sau giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan, thể hiện rõ kiến nghị của Đoàn với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bất cập, những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong việc thực thi pháp luật.

Công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức và mở rộng thành phần tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực và theo Nghị quyết, Chương trình của Quốc hội và tình hình thực tiễn của địa phương. Năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri, 4 hội nghị tiếp xúc chuyên đề và 58 điểm tiếp xúc hơn 8 ngàn cử tri tham dự với hơn 310 lượt ý kiến phát biểu, qua đó, tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của cử tri, phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh để tiếp thu, hướng dẫn và đề nghị các cấp, các ngành giải quyết những phản ánh kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Trong quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, của địa phương.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT gặp gỡ người dân xã Xà Bang (huyện Châu Đức). Ảnh: Hoàng Hường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong năm 2017 vẫn còn những hạn chế như: Hoạt động tiếp xúc cử tri tuy đã đổi mới nhưng hình thức chưa được đa dạng, thành phần cử tri chưa mở rộng theo chuyên đề. Một số ý kiến tham gia thảo luận tại các Kỳ họp của Quốc hội chưa sâu sắc và toàn diện; công tác theo dõi việc giải quyết những kiến nghị của Đoàn sau giám sát và những phản ánh, kiến nghị của cử tri có việc chưa sâu sát…

Thưa đồng chí, năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Thực tiễn cho thấy rằng, mọi hoạt động của Đoàn ĐBQH phải bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các ĐBQH phải gắn bó mật thiết, liên hệ thường xuyên với cử tri, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là yêu cầu bức thiết để ĐBQH và Đoàn ĐBQH nắm bắt được thực tiễn, nguyện vọng, ý chí của người dân và làm tròn trách nhiệm là người đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của cử tri trong việc xây dựng pháp luật và đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Trong điều kiện đa số ĐBQH kiêm nhiệm, nên Đoàn ĐBQH và mỗi ĐBQH cần phải chủ động sáng tạo trong xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động; không ngừng cải tiến phương thức, nội dung tổ chức hoạt động; xây dựng Văn phòng Đoàn ĐBQH có chất lượng, năng lực để làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2017, khắc phục những khó khăn, hạn chế; năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh xác định chủ đề “Chủ động-Đổi mới-Chất lượng”, trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, bám sát Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật để chủ động xây dựng kế hoạch, cải tiến cách thức tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; từng đại biểu của Đoàn tích cực nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến thảo luận có chất lượng tại các Kỳ họp Quốc hội, qua đó, đề xuất, kiến nghị, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ hai, chủ động các hoạt động giám sát chuyên đề, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật theo Nghị quyết của Quốc hội, những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc, qua đó, kiến nghị, sửa đổi những bất cập trong quá trình thực thi pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị sau giám sát.

Thứ ba, phối hợp đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri với các hình thức và mở rộng thành phần, qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các cấp và các sở, ban, ngành của tỉnh để giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến và thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT thực hiện chương trình giám sát năm 2017 tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) về hoạt động dầu khí gắn với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, đồng chí chia sẻ, gửi gắm tâm tư gì với bà con cử tri?

Trước thềm năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, những đóng góp ý kiến của quý cử tri và nhân dân tỉnh nhà đối với các hoạt động của Đoàn ĐBQH năm qua. Trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện và nhận được nhiều đóng góp ý kiến của quý cử tri cho Đoàn ĐBQH tỉnh về chức năng, nhiệm vụ người đại biểu dân cử.

Cũng nhân dịp này, tôi xin kính chúc Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh cùng toàn thể quý cử tri và nhân dân tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Xin cảm ơn đồng chí!

Nhựt Thanh (thực hiện)

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (Báo Xuân 2018)