10/04/2018

Giới thiệu sách viết về Nhà nước Đại Cồ Việt

Ba cuốn sách viết về ba nhân vật Đinh Tiên Hoàng, Dương Vân Nga, Lê Đại Hành thời Nhà nước Đại Cồ Việt vừa ra mắt người đọc.

Sau gần một thập kỷ tìm hiểu sử sách và dư luận trong nhân dân vùng Hoa Lư (Ninh Bình), tác giả Nguyễn Thiện Luân vừa cho ra đời bộ sách gồm 03 cuốn: “Đinh Tiên Hoàng đế” (Nhà xuất bản Thanh Niên), “Hoàng hậu nhị triều” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) và “Lê Đại Hành Hoàng đế” (Nhà xuất bản Hồng Đức).

Thông qua ba nhân vật lịch sử Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng), Dương Thị (Thái hậu Dương Vân Nga) và Lê Hoàn (Lê Đại Hành), Nguyễn Thiện Luân đã tái hiện lại tinh thần yêu nước của tướng lĩnh và dân chúng thời đó. Đó là thời muôn dân trăm họ nhất tề đứng lên, đi theo ngọn cờ đại nghĩa của Đinh Bộ Lĩnh, dẹp loạn 12 sứ quân để thống nhất non sông xã tắc và lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến độc lập thống nhất đầu tiên của nước ta. Cả ba nhân vật lịch sử mỗi người một vẻ nhưng đã cùng với triều đình và muôn dân trăm họ, bằng mọi cách giữ vững và củng cố Nhà nước Đại Cồ Việt...

Kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018), Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng giới thiệu bộ sách đến người đọc.