23/04/2018

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường tài trợ và luân chuyển sách báo về cơ sở

Nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ V (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4) diễn ra tại Thư viện tỉnh như: trưng bày, giới thiệu sách báo, giao lưu tác giả - tác phẩm…, Thư viện tỉnh còn tổ chức các hoạt động luân chuyển và trao tặng sách báo cho các Bưu điện Văn hóa xã và hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh. 

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã tiến hành luân chuyển hơn 11.300 bản sách cho các đơn vị thư viện cơ sở trong tỉnh. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hỗ trợ vốn sách báo cho hệ thống thư viện cơ sở để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đọc của người dân, Thư viện tỉnh còn trao tặng 1.200 bản sách với hơn 600 tên sách các thể loại gồm: kiến thức pháp luật, kinh tế, chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, văn học, truyện thiếu nhi, sách tham khảo và các tài liệu chuyên ngành về các lĩnh vực y tế, quản lý hành chính nhà nước, nông nghiệp nông thôn... cho 4 đơn vị: Thư viện Tp. Bà Rịa; Thư viện huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.

Đây là một trong những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên của Thư viện tỉnh nhằm bổ sung làm phong phú nguồn tài liệu thư viện tại chỗ và cung cấp kịp thời các thể loại sách báo phù hợp với nhu cầu bạn đọc của từng địa phương, từng đối tượng bạn đọc nhằm góp phần hình thành thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc tại hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh.  

Với số lượng sách báo được Thư viện tỉnh trao tặng và luân chuyển trong đợt này, các Thư viện cấp cơ sở có thêm nguồn sách phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của người dân địa phương.

Thư viện huyện Xuyên Mộc tiếp nhận sách tài trợ của Thư viện tỉnh

Luân chuyển sách cho Thư viện huyện Tân Thành

 

 

Hồng Thương

Thư viện tỉnh BR-VT