08/05/2018

Văn hóa tộc người Thái

Văn hóa tộc người Thái / Chu Thái Sơn chủ biên. - Hà Nội : nxb. Quân đội nhân dân, 2016.

“Việt Nam  đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”

Việt Nam được biết đến như một đất nước có lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng. Ngày nay, Việt Nam còn được biết đến là một quốc gia có cảnh quan hùng vĩ, thiên nhiên thuận hòa và đặc biệt là con người bình dị, cần cù, chân thành, có nền văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Là quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trình lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các tộc người trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thẳm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành từ những bản sắc văn hóa riêng của mỗi tộc người.

Nhằm đưa tới bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về cộng đồng các tộc người đang sinh sống trên dải đất hình chữ S thân yêu, đặc biệt là tộc người Thái, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: Văn hóa tộc người Thái. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hóa của dân tộc Thái trên các phương diện: Lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng xử, văn hóa tâm linh… Bản sắc văn hóa của tộc người Thái trên đất nước Việt Nam thể hiện rõ trong các sinh hoạt tập tểh cũng như trong hoạt động kinh tế cộng đồng. Từ việc ăn, ở, mặc tới các ứng xử trong quan hệ xã hội, phong tục tập quán trong các dịp vui chơi, lễ tết, hiếu hỉ…, tất cả đều có những điểm khác biệt so với các tộc người khác. Và những điểm riêng biệt về trang phục, lối sống, sinh hoạt, … lại có những điểm chung tương đồng: đó là sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; là cách đối xử hài hòa với thiên nhiên; là cách ứng xử nhân văn trong mối quan hệ với nhau. Những điểm chung đó chính là những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sự cộng cư trên cùng một lãnh thổ đã làm cho các tộc người ở Việt Nam chung một số phận lịch sử và đã đưa đến nhiều điều kiện thuận lợi trong giao lưu văn hóa thường xuyên. Các tộc người ở Việt Nam, đặc biệt là tộc người Thái sớm biết đoàn kết thành một khói tinh thần đủ mạnh để bảo vệ độc lập - tự do, bảo vệ tài sản và hạnh phúc, giữ gìn bản sắc riêng là những tinh hoa văn hóa của mỗi tộc người đã chung đúc thành truyền thống và hương sắc của quốc gia - dân tộc Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

Chi đoàn thanh niên Thư viện tỉnh BR-VT