11/09/2018

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Sau hơn 20 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm (từ ngày 21/5 đến ngày 15/6/2018), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc, hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp đặt ra, thông qua 7 luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau hơn 20 ngày làm việc, với tinh thần làm việc nghiêm túc, Kỳ họp đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Các luật được Quốc hội thông qua nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, gồm: Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật Quốc phòng, Luật Thể dục thể thao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, với đa số tán thành, Quốc hội lùi việc thông qua dự án luật đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến.

Tại kỳ họp này đã tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề với 4 Bộ trưởng, các phó thủ tướng chính phủ và các Bộ trưởng các ngành đã cùng giải trình những vấn đề liên quan. Vấn đề chất vấn được lựa chọn sát với thực tế. Đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm. Các trưởng ngành nắm chắc vấn đề và đưa ra các giải pháp xử lý…

Trên cơ sở kết quả giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau khi xem xét các Báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo thẩm tra, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV nhằm khái quát kết quả chủ yếu của kỳ họp. Đồng thời, quyết định một số vấn đề : giao Chính phủ tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội; ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021; cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế-đặc biệt. Chưa sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục thành dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Quyết định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn 2017 - 2020. Phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5 diễn ra với không khí làm việc sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Nhất là, các dự án luật được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp này (trong đó, có những dự án luật mới, khó như Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng…) đã được thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể hiện chính kiến rõ ràng và quyết định phù hợp trên cơ sở nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị, tiến hành kỳ họp; sự trân trọng, lắng nghe, tham gia tích cực, chủ động, đóng góp ý kiến trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đặc biệt, kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri cả nước quan tâm, theo dõi sát sao, kịp thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng vào các nội dung Quốc hội xem xét, thảo luận.

Thế Hải

https://baodautu.vn

Báo Đầu tư