08/10/2018

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 2.10, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách của các đơn vị trực thuộc  LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với các phương hướng, nhiệm vụ chính như:

Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Các cấp công đoàn tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh...

 

Toàn cảnh hội nghị.

Ba khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội đặt ra là đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ tỉnh cũng triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 là: Sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn ngoài khu vực nhà nước…

Hội nghị cũng là dịp giúp cho các cán bộ công đoàn chuyên trách quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, từ đó tạo sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Thông qua các chương trình hành động, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm của giai cấp công nhân thời kỳ mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

CHÍ VĂN

https://laodong.vn

Báo Lao động