02/11/2018

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luân chuyển sách đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân

Thực hiện chương trình công tác phối hợp năm 2018 giữa 02 đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động sách báo nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng hải quân đang đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sáng ngày 02/11/2018 Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Thư viện Lữ Đoàn M171 hải quân đã luân chuyển hơn 1.000 bản sách các loại cho Thư viện Cảng vụ thuộc Lữ đoàn 171.

Luân chuyển sách cho Thư viện Cảng vụ thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân

Với vai trò là thư viện trung tâm cấp tỉnh, hàng năm Thư viện tỉnh tổ chức luân chuyển và phục vụ lưu động cho hơn 200 đơn vị thư viện cơ sở và luân chuyển từ 35.000 đến 50.000 lượt sách báo/năm cho toàn hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh. Riêng đối với các thư viện thuộc lực lượng hải quân, mỗi năm Thư viện tỉnh luân chuyển hơn 1.000 bản sách để bổ sung và phục vụ nhu cầu cho 05 tàu chiến đấu của Lữ đoàn, các tàu của Hải đội 812, các nhà giàn DK1 khi đi làm nhiệm vụ trên biển nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ khi đi hoạt động trên biển...

Vòng Kim Tỷ

Phòng Mạng lưới - Thư viện tỉnh BR-VT