18/12/2018

Hợp tác truyền thông về công tác hậu cần quân đội: Lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực

Chiều 6-12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác truyền thông về công tác hậu cần quân đội (HCQĐ) năm 2019. Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND và Đại tá Đỗ Thanh Phong, Phó chủ nhiệm Chính trị TCHC đồng chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các cơ quan trực thuộc TCHC và chỉ huy các phòng chuyên môn Báo QĐND.

Báo cáo kết quả hợp tác tuyên truyền năm 2018, do Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Phó trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, TCHC cho thấy: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng TCHC mà trực tiếp là chỉ huy Cục Chính trị và Ban biên tập Báo QĐND, hai cơ quan thường trực là Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, TCHC) và Phòng biên tập Quốc phòng - An ninh (QP-AN), Báo QĐND đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện công tác HCQĐ.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Trong năm, công tác tuyên truyền đạt được cả bề rộng và chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác hậu cần. Công tác tuyên truyền đã phản ánh hoạt động bảo đảm hậu cần ở địa bàn chiến lược, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, trong các loại hình đơn vị, ở các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Cụ thể, Báo QĐND đã tập trung tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCHC về lĩnh vực hậu cần; phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần; chú trọng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những hoạt động và sự kiện nổi bật của TCHC và ngành HCQĐ; tuyên truyền kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm công tác hậu cần các cấp; tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác hậu cần, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác HCQĐ.

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết hợp tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Báo QĐND đã đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác HCQĐ, nhất là thực hiện các mục tiêu, nội dung theo Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác HCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; tổng kết công tác hậu cần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các cuộc hội thi, hội thao ngành hậu cần; hiệu quả thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác HCQĐ, đẩy mạnh xây dựng ngành HCQĐ và TCHC vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, chất lượng các tin, bài, ảnh tuyên truyền về ngành hậu cần rất phong phú, đa dạng ở các thể loại báo chí và được đăng tải trên tất cả các ấn phẩm của Báo QĐND.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ của ngành hậu cần và TCHC năm 2019, Báo QĐND và Cục Chính trị TCHC xác định phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt vai trò hai cơ quan thường trực là Phòng QP-AN và Phòng Tuyên huấn trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền từng giai đoạn, từng tháng, từng quý, từng mảng nhiệm vụ. Quá trình tuyên truyền lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để công tác tuyên truyền về ngành HCQĐ tiếp tục lan tỏa, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tiến Đạt

http://www.qdnd.vn

Quân đội nhân dân