24/01/2019

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cuộc phỏng vấn đầu năm. Bí thư Tỉnh ủy gửi tới toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà quyết tâm chính trị mới để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu và mong đợi của nhân dân.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, trong năm 2018, Tỉnh ủy đã triển khai ký kết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu. Đây được coi là một trong những điểm nổi bật của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xin đồng chí cho biết, điều đó đã tạo sự chuyển biến như thế nào trong công tác lãnh đạo, điều hành, chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tác động ra sao đến hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ? 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Thực tế đã chứng minh rằng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thành bại của một tổ chức vì đây chính là người triển khai mọi hoạt động để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực thi. Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngày 10/8/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với các quy định cụ thể, rõ ràng từng mức xử lý đối với mỗi hành vi vi phạm. Đây là cơ sở hết sức quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá sự nỗ lực của cán bộ để quy hoạch, phát triển và xem xét trách nhiệm các đồng chí lãnh đạo các đơn vị còn hạn chế trong thực thi nhiệm vụ của mình. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức ký cam kết với từng thủ trưởng, phó thủ trưởng các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quy định này.

Sau hơn 1 năm thực hiện, kết quả đạt được rất tích cực; ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo các cấp đã nâng lên rõ rệt. Từng người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị đã tự rà soát công việc, nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả là hầu hết các chỉ tiêu trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

* Phóng viên: Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động nhiều cán bộ, đảng viên cấp tỉnh, cấp huyện nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm ở các vị trí công tác. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về nội dung và kế hoạch này trong thời gian tới?

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó luân chuyển cán bộ là việc làm được xác định là hết sức cần thiết và quan trọng nhằm tạo cho những cán bộ dự nguồn được trải nghiệm, thử thách; qua đó giúp đánh giá chính xác trình độ, năng lực, khả năng thực tiễn của từng người, làm cơ sở để tiếp tục quy hoạch, bố trí vào những vị trí quan trọng, phù hợp. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy đã thực hiện luân chuyển một số đồng chí lãnh đạo từ các cơ quan Đảng, Sở, ngành của tỉnh về làm cán bộ chủ chốt tại các địa phương; qua đánh giá ban đầu cho thấy các đồng chí đã phát huy tốt năng lực, xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Dự kiến, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác, đồng thời, thường xuyên rà soát quy hoạch, xem những đồng chí có năng lực nổi trội nhưng thiếu thực tiễn thì cho luân chuyển để đào tạo, rèn luyện. Luân chuyển ở đây không chỉ là từ trên xuống dưới mà còn luân chuyển từ dưới lên trên, luân chuyển ngang giữa các địa phương, các Sở, ban, ngành với nhau.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ xem xét, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ luân chuyển để tiếp tục điều chỉnh quy hoạch, bố trí chức vụ cao hơn đối với những đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và đánh giá lại những đồng chí không phát huy được vai trò trong quá trình luân chuyển. Phải xác định, việc luân chuyển cán bộ vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức và là cách để cấp ủy đánh giá, sàng lọc và bố trí cán bộ chuẩn xác hơn.

* Phóng viên: Chúng ta đang trong quá trình hội nhập, điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải đáp ứng yêu cầu của thực tế với những đòi hỏi về trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, tình huống... ngày càng cao, nhất là với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là cách mạng công nghiệp 4.0). Vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ phải có những thay đổi gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Đào tạo, bồi dưỡng là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Trách nhiệm của các cấp lãnh đạo là phải đánh giá được những mặt còn hạn chế của từng đồng chí để có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp. Các cấp ủy phải đặt yêu cầu cao để nâng tầm đội ngũ cán bộ, nhất là trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều thay đổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình quản trị hiệu quả, những đòi hỏi của người dân và doanh nghiệp về cách thức phục vụ, giải quyết công việc cũng cao hơn, điều này đòi hỏi người công chức phải thay đổi để phục vụ ngày càng tốt. Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng là giải pháp hiệu quả để bổ khuyết cho những vấn đề mà đội ngũ của chúng ta còn đang thiếu và yếu.

Trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là những người đứng đầu.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và thích ứng tốt với điều kiện mới, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này với các nội dung sau đây:

Thứ nhất: Tiếp tục mở các lớp nâng cao chuyên môn, trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời cập nhật những thông tin, kiến thức mới, phục vụ tốt cho công tác tham mưu; tăng cường các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, vừa bảo đảm cho cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu chức danh, vừa nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai: Tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là những người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; đây cũng chính là nội dung mà Đảng bộ sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới. Thực tế đã chỉ ra rằng, người đứng đầu là nhân tố quyết định cho sự thành bại của một tổ chức; tuy nhiên để làm người đứng đầu cần rất nhiều yếu tố, trong đó kiến thức, tầm nhìn, kỹ năng quản trị để sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy tối đa nhân tố con người. Tuy nhiên, những vấn đề này không phải bất kỳ người nào khi mới được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo cũng có được, do đó chúng ta phải cần phải quan tâm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cần thiết cho đội ngũ này, có như vậy từng cơ quan, đơn vị mới hoạt động tốt, toàn hệ thống chính trị sẽ hoạt động tốt và khi đó các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra mới được hoàn thành.

Thứ ba: Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng những ngành, nghề đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu mà tỉnh đang thiếu nguồn nhân lực như về logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bác sĩ...

Thứ tư: Khuyến khích việc tự đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là giải pháp quan trọng để mỗi người công chức tự đánh giá, hoàn thiện mình theo các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

* Phóng viên: Việc đào tạo có liên quan mật thiết đến bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng chí có thể phân tích thêm hai yếu tố “đức”, “tài” trong mỗi cán bộ khi quyết định chọn để trao trọng trách?

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: “Đức” với “tài” là phẩm chất, năng lực của mỗi con người cần phải có để đóng góp cho xã hội tồn tại và phát triển. Đức là phẩm chất tốt đẹp do con người tu dưỡng, rèn luyện theo những tiêu chuẩn được xã hội thừa nhận, còn tài thể hiện ở năng lực xuất sắc, khả năng làm việc sáng tạo của mỗi con người trong công việc mà mình đảm nhiệm để đem lại lợi ích cao cho cộng đồng và xã hội. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rất nhiều về việc rèn luyện đức với tài của cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an và thanh, thiếu niên - những chủ nhân hiện tại và tương lai của sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc. Vì vậy, khi đánh giá về vai trò của đạo đức trong đời sống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông, suối. Người nói: “Cũng như sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người cho rằng: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

Do đó, đánh giá cán bộ phải bảo đảm tính toàn diện trên cả hai mặt đức và tài. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là việc lượng hóa các tiêu chuẩn, chỉ tiêu, tiêu chí; tiếp cận nhiều thông tin, phản ánh trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân để phân tích, nhận định trước khi đánh giá, nhận xét cán bộ. Các cấp ủy Đảng phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại đảng viên. Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự trách nhiệm, công tâm, công bằng trong đánh giá. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

* Phóng viên: Năm 2018 đã khép lại, Xuân mới 2019 Kỷ Hợi mở ra một năm mới nhiều kỳ vọng mới, đồng chí có lời gửi gắm gì tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà?

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Nhân dịp năm mới 2019 và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đón một mùa Xuân thật ấm áp, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân; cùng nhau đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tích cực thi đua, lập thành tích, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

     * Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Sơn Trà

     http://baobariavungtau.com.vn

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu