...
Phân loại DDC: 630
Thông tin xb: Hà Nội: Nông nghiệp, 1995
Mô tả vật lý: 192 tr.: bảng, 27 cm
Tóm tắt: Nghiên cứu các loại giống lúa, đặc điểm sinh lý, thời kỳ trổ bông, sâu bệnh gây hại. Nghiên cứu một số cây thực phẩm như đậu tương, khoai tây, khoai lang, cà chua, dưa hấu... Đặc điểm sinh trưởng, lai tạo giống.
Từ khóa: Nông nghiệpCây lương thựcCây thực phẩm

Tìm kiếm thêm