...
Phân loại DDC: 915.040959777
Tác giả: Cẩm Nhung
Tóm tắt: Cảnh đẹp BR-VT không còn xa lạ với những du khách từng đến đây nhiều lần. Tuy nhiên, bạn sẽ có những cảm nhận rất thú vị rất riêng khi ngắm BR-VT từ trên cao bằng dịch vụ bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (tại sân bay Vũng Tàu), thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệpNgoại cảnh102017Du lịchGiải tríBà Rịa - Vũng TàuDu khách
Nguồn trích: Báo Vũng Tàu chủ nhật; 2017. - Số 37. - Ngày 1, tháng 10. - tr. 3

Tìm kiếm thêm