...
Phân loại DDC: 915.040959777
Tác giả: Phan Hà
Tóm tắt: Mục tiêu của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến trong Đại hội khóa II (nhiệm kỳ 2017 - 2022) "Hợp tác - kết nối - phát triển".
Từ khóa: 092017Du lịchGiải tríBà Rịa - Vũng TàuDu kháchDoanh nghiệpHợp tác phát triểnPhát triển du lịch
Nguồn trích: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 7225. - Ngày 29, tháng 9. - tr. 10

Tìm kiếm thêm