...
Phân loại DDC: 362.60959777
Tác giả: Bảo Khánh
Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể.
Từ khóa: Người cao tuổi092017Chính sách nhà nướcBà Rịa - Vũng TàuXã hội
Nguồn trích: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 7226. - Ngày 30, tháng 9. - tr. 10

Tìm kiếm thêm