...
Phân loại DDC: 387.1640959777
Tác giả: Thảo Phương
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, hoạt động của cụm cảng này chưa như kỳ vọng do đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần sớm được tháo gỡ để không lãng phí nguồn lực.
Từ khóa: Cảng biển102017Bà Rịa - Vũng TàuKinh tếDoanh nghiệpPhát triển kinh tế
Nguồn trích: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 7227. - Ngày 2, tháng 10. - tr. 7

Tìm kiếm thêm