...
Phân loại DDC: 363.12580959777
Tác giả: Trí Nhân
Tóm tắt: Nhằm bảo vệ trẻ em trước hiểm họa TNGT, ngay từ đầu năm học 2017-2018, các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp như: Tuyên truyền an toàn giao thông tại trường học, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, xử lý những xe chở học sinh không bảo đảm an toàn…
Từ khóa: Xã hội102017Giao thông đường bộBà Rịa - Vũng TàuTai nạn giao thôngAn toàn giao thôngTuyên truyền giao thông
Nguồn trích: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 7227. - Ngày 2, tháng 10. - tr. 8

Tìm kiếm thêm