...
Phân loại DDC: 387.16409597
Tác giả: Lan Khuê
Tóm tắt: Phát triển cảng biển là đầu tàu kinh tế của đất nước, phát triển ngành dịch vụ Logistics được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Từ khóa: Kinh tếNạo vétDoanh nghiệpCảng biểnBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 28. - Ngày 26, tháng 10. - tr. 11-12
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133826 3737 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm