...
Phân loại DDC: 307.141606840959777
Tác giả: Yến Nhi
Tóm tắt: Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh, quản lý học tập,... Đây là những bước đệm quan trọng để BR-VT tiến tới xây dựng đô thị thông minh.
Từ khóa: Đô thị thông minhỨng dụng công nghệThành phốXã hộiBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 28. - Ngày 26, tháng 10. - tr. 24-25

Tìm kiếm thêm