...
Phân loại DDC: 352.3210959777
Tác giả: Minh Thư
Tóm tắt: Thời gian qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Từ khóa: Mô hình chính quyền điện tửỨng dụng công nghệQuản lí hành chínhXã hộiBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 28. - Ngày 26, tháng 10. - tr. 26-27
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133828 3893 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm