...
Phân loại DDC: 387.1959777
Tác giả: Lê Thu
Tóm tắt: Quản lý cụm cảng biển quốc tế Thị Vải-Cái Mép, Phú Mỹ… có lưu lượng hàng hóa chuyển khẩu, chuyển cảng khá lớn, trong thời gian qua, Cục Hải quan BR-VT đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý, phát hiện và ngăn chặn hàng chục container hàng cấm nhập khẩu.
Từ khóa: Xã hộiCửa khẩuHàng lậuHải quanBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Báo Hải quan; 2017. - Ngày 26, tháng 10
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133830 383 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm